Greater Black-backed Gull

Greater Black-backed Gull